Aktualności

Eliminacje gminne do OTWP 2015

W dniu 09.03.2015 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu gminnym.
W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Klimontów wyłonieni w eliminacjach szkołach.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało powołane jury w składzie:

 1. Marek Goździewski – Przewodniczący
 2. Elżbieta Czajkowska – Członek
 3. Małgorzata Kozieł – Karbownik – Członek
 4. Ewa Kędzierska – Członek
 5. Mirosław Bełczowski – Członek

Młodzież w trzech grupach wiekowych tj. szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna odpowiadała w formie testowej na pytania o tematyce przeciwpożarowej.
Po sprawdzeniu wszystkich prac przez jury ogłoszono wynik turnieju, które przedstawiają się następująco:
W I grupie wiekowej ( szkoła podstawowa)

 1. Grzegorz Kos – SP Nawodzice
 2. Joanna Pęksa – SP Ossolin
 3. Maciej Siudak – SP Nawodzice

W II grupie wiekowej ( gimnazjum)

 1. Kacper Bielecki – Gimnazjum w Klimontowie
 2. Błażej Słowiński – Gimnazjum w Klimontowie
 3. Jowita Jońca – Gimnazjum w Klimontowie

W III grupie wiekowej ( szkoła ponadgimnazjalna)

 1. Karolina Stroiwąs – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie
 2. Mateusz Smardz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie
 3. Przemysław Burczy – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie

Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych wezmą udział w eliminacjach na szczeblu powiatowym. Wszyscy uczestnicy turnieju zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, nagrodami książkowymi, ufundowanymi przez Wójta Gminy w Klimontowie.