Aktualności

Finansowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Klimontów

Burmistrz Miasta i Gminy w Klimontowie przedstawia informację o zaangażowaniu środków samorządowych w finansowaniu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Klimontów w 2019 r.

OSP Klimontów

 • Termomodernizacja budynku
  Projekt został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.
  Przy budynku OSP w Klimontowie wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, izolację termiczną stropu wełną mineralną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., montaż instalacji odgromowej i urządzeń zamocowanych do ścian, roboty naprawcze malarskie.
  Finansowanie zadania: 265 000,00 zł.
  Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 153 988,36 zł.
 • „Dofinansowanie remontu strażnicy/dach oraz remont garażu remizy/w jednostce OSP Klimontów”
  Finansowanie zadania (dotacja):
  – 18 000,00 zł – Gmina Klimontów,
  – 20 000,00 zł – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,
  Całkowity koszt zadania: 38 000,00 zł.
 • „Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU”
  Finansowanie zadania (dotacja):
  – 10 000,00 zł – Gmina Klimontów,
  – 10 000,00 zł – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,
  – 7 500,00 zł – Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników,
  – 5 000,00 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
  – 3 650,00 zł – Ochotnicza Straż Pożarna w Klimontowie – środki własne.
 • „Dofinansowanie zadania wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczo-gaśniczych i umundurowanie bojowe z wyłączeniem zakupu wozu strażackiego – OSP Klimontów”
  Finansowanie zadania (dotacja):
  – 3 000,00 zł – Gmina Klimontów,
  Całkowity koszt zadania: 39 150,00 zł.
  Środki finansowe z tego zadania jednostka OSP Klimontów przeznaczyła na zakup motopompy pożarniczej TOHATSU.
 • W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego 2019 jednostka OSP Klimontów zakupiła sprzęt pożarniczy – statyw bezpieczeństwa – trójnóg.
  Wartość realizowanego zadania 2 800,00 zł.
 • Mundur wyjściowy – gabardyna, damski – 4 szt. – 1920,00 zł,
  Kapelusz damski OSP – 3 szt. – 240,00 zł,
  Krawat czarny – 3 szt. – 40,00 zł.

OSP Krobielice

 • „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Krobielice”
  Finansowanie zadania (dotacja):
  – 260 817,71 zł (41,13% kosztów kwalifikowanych) – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
  – 209 115,00 zł – Gmina Klimontów,
  – 10 000,00 zł – Powiat Sandomierski,
  – 180 000,00 zł – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
  Całkowity koszt zadania: 649 932,00 zł.
  W ramach tego zadania zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FLB2C FL 4×2.
 • „Remont łazienki na potrzeby OSP Krobielice”
  Finansowanie zadania (dotacja):
  – 2 000,00 zł – Gmina Klimontów,
  – 5 000,00 zł – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,
 • Zakup elementów umundurowania:
  – Koszula OSP (MET) – 3 szt. – 188,19 zł,
  – Koszula wyjściowa OSP – 8 szt. – 880,00 zł

OSP Konary

 • „Remont garażu samochodowego w remizie OSP Konary”
  Finansowanie zadania (dotacja):
  – 3 000,00 zł – Gmina Klimontów,
  – 8 000,00 zł – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,

OSP Zakrzów

 • Budowa remizy OSP
  Operacja realizowana na podstawie umowy o przyznaniu pomocy – oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017r., poz. 562), w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  W ramach umowy wykonano: roboty wyburzeniowe, roboty ziemne, fundamenty, izolacje, ściany murowane, konstrukcje, dach konstrukcja i pokrycie, stolarkę okienną, ślusarkę drzwiową i aluminiową zewnętrzną i wewnętrzną, stolarkę drzwiową drewnianą wewnętrzną, tynki wewnętrzne, podłoża i posadzki, elewację, instalację wody, kanalizację sanitarną wewnętrzną, przyłącz wody, przyłącz kanalizacji, instalacje elektryczne, utwardzenie terenu – droga dojazdowa, place, chodniki.
  Kwota dotacji przelanej z budżetu gminy w 2018 – 211 165,76
  Kwota dotacji przelanej z budżetu gminy w 2019 – 492 434,32
  Razem: 703 600,08
  Wnioskowana kwota dofinansowania po rozliczeniu operacji 300 000,00 zł.
 • „Dofinansowanie do zakupu wyposażenia osobistego strażaka z jednostki OSP Zakrzów”
  Finansowanie zadania (dotacja):
  – 160,00 zł – Gmina Klimontów
  – 1 500,00 zł – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

OSP Nasławice

 • „Poprawa wizerunku budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Nasławice poprzez wymianę dachu”
  Finansowanie zadania:
  – 34 128,00 zł – Gmina Klimontów,
  – 12 122,00 zł – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.
  Całkowity koszt zadania: 46 250,00 zł.
  W/w zadanie zrealizowano w ramach konkursu: „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”.
 • Zakup munduru galowego OSP – 1 szt. – 490,00 zł,
  Czapka rogatywka – 1 szt. – 100,00 zł,
  Sznur strażacki galowy OSP – 1 szt. – 47,00 zł.

OSP Goźlice

 • „Remont bramy garażowej w remizie OSP Goźlice”
  Finansowanie zadania (dotacja):
  – 1 000,00 zł Gmina Klimontów,
  – 2 000,00 zł Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego 2019 jednostka OSP Goźlice zakupiła mundury strażackie specjalne US-07 2 częściowe.
  Wartość realizowanego zadania 3 000,00 zł.

OSP Nawodzice

 • „Dofinansowanie do zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej do jednostki OSP Nawodzice”
  Finansowanie zadania (dotacja):
  – 300,00 zł – Gmina Klimontów,
  – 1 500,00 zł – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

OSP Byszów

 • W dniu 23 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste przekazanie na stan jednostki samochodu pożarniczego Volkswagen Transporter.

OSP Wilkowice – Ossolin

 • W dniu 03.05.2019 r. przekazano na stan jednostki samochód pożarniczy Fiat Ducato.
 • W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego 2019 jednostka OSP Wilkowice – Ossolin zakupiła mundury strażackie.
  Wartość realizowanego zadania 4 156,00 zł.

OSP Pokrzywianka

 • Zakup umundurowania – czapka rogatywka OSP – 4 szt. – 442,80 zł,
  Sznur strażacki galowy OSP – 2 szt. – 95,99 zł.