Formularze urzędowe

Formularze urzędowe do składania w Urzędzie Gminy
należy wydrukować i wypełnić
Działalność gospodarcza
 
Ewidencja ludności
 
Podatki
 
USC
 
Inwestycje
 
Środowisko i rolnictwo
 
Gospodarka gruntami

 

Nie możesz otworzyć plików kliknij -> tutaj
Ustawa o opłacie skarbowej