Aktualności

Got to Dance w Klimontowie – Roztańczone Nawodzice

W dniu 19.06.2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie odbył się pierwszy przegląd zespołów tanecznych pt. „Hip hop jest dobry na wszystko”. Impreza ta skierowana była do wszystkich dzieci szkół podstawowych gminy Klimontów. Podstawowym celem przeglądu była popularyzacja zespołowych form tanecznych oraz wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi. Jury w składzie przewodnicząca Dominika Chmielewska, Rafał Ciach oraz Adam Kowalski oceniali 5 układów tanecznych zaprezentowanych przez naszych młodych tancerzy.

Licznie zgromadzona publiczności mogła oglądać różnorodne układy taneczne z zakresu tańca nowoczesnego min.: disco – dance (S.P. Konary i Klimontów), hip – hop (S.P. Nawodzice), oraz nowatorskich form tanecznych – breakdance (S.P. Nawodzice) czy elektro poping (S.P. Nawodzice), choć nie zabrakło i tańca ludowego (S.P. Konary).
Opiekunami i zarazem choreografami poszczególnych zespołów byli S.P. Klimontów – Alicja Szemraj, S.P. Konary – Krzysztof Gierada, S.P. Nawodzice Szczepan Ewiak. Dzieci za swe występy zostały nagrodzone pucharami, dyplomami oraz drobnymi upominkami, przyznano również 2 nagrody indywidualne dla najlepszego tancerza dla Marcina Golonki (S.P. w Nawodzicach) oraz za najlepszy trik taneczny dla Sandry Golonki (S.P. w Nawodzicach). Organizatorem niniejszej imprezy była Szkoła Podstawowa w Nawodzicach.
Z niecierpliwością czekamy na następny taki turniej i dalsze sukcesy naszych małych tancerzy, bo jak zapewnił nas choreograf i organizator turnieju Pan Szczepan Ewiak nasza młodzież jest tak roztańczona i zdolna, że jeszcze nie raz będziemy mogli o nich czytać a może nawet i oglądać ich możliwości taneczne, które są coraz większe.
Klasyfikacja Generalna:
1. S.P. Nawodzice
2. S.P. Klimontów
3. S.P. Konary
Najlepszy tancerz – Marcin Golonka – S.P. Nawodzice
Najlepszy trik taneczny – Sandra Golonka – S.P. Nawodzice
Organizatorzy składają szczególne podziękowania dyrekcji GOK w Klimontowie za udostępnienie sceny i nagłośnienia oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.