AktualnościInwestycje unijne

Harmonogram planowanych naborów wniosków w LGD Ziemi Sandomierskiej

Harmonogram planowanych naborów w ramach realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej uprzejmie informuje, że w IV kwartale 2017 roku planuje ogłoszenie kolejnych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Nabory dotyczyć będą następujących działań:

  • Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
  • Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych

Planowane są również dwa nabory wniosków o powierzenie grantu na następujące przedsięwzięcia:

  • Aktywizacja i integracja mieszkańców – łączymy pokolenia, wymieniamy doświadczenia, przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu
  • Tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego

Szczegóły na stronie internetowej www.lgd-sandomierz.eu

Projekty współfinansowane będą w ramach PROW 2014-2020 działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.