Nowości

Inauguracja nowej kadencji władz gminy

6. maja 2024 r. podczas uroczystej sesji zainaugurowano IX kadencję Rady Miejskiej w Klimontowie. Radnym seniorem, który rozpoczął obrady był Andrzej Ciach. Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Klimontowie Elżbieta Mazur-Orlik wręczyła nowo wybranym radnym oraz Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. Następnie wszyscy radni do słów „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” złożyli ślubowanie, przez co formalnie objęli swoje stanowiska.

Po wybraniu komisji skrutacyjnej w głosowaniu tajnym wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Klimontowie. Stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej objął Robert Orłowski a na jego zastępców wybrano Halinę Aly Amer oraz Rafała Króla.

W skład nowej Rady Miejskiej wchodzą:

Przewodniczący
Orłowski Robert

Zastępcy Przewodniczącego
Aly Amer Halina Władysława
Król Rafał

Członkowie
Bargiel Marek
Borycki Gustaw
Chuchnowski Patryk
Ciach Andrzej
Cichoń Monika
Ferens Tomasz Władysław
Gwizdoń Grzegorz
Lipiec Piotr
Maciąg Mariusz
Miłek Małgorzata Aniela
Mucha Grzegorz
Pawlik Bogusław

„Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.” – tymi słowami Burmistrz Marek Goździewski ślubował obejmując na trzecią kadencję stanowisko burmistrza.