AktualnościOgłoszenia

Informacja

W związku z zakończeniem trwałości projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa  8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Urząd Miasta i Gminy Klimontów – prosi Beneficjentów ostatecznych tj. osoby, którym użyczono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami na podstawie umowy użyczenia z 2015 r.  o osobiste zgłaszanie się do Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie, celem określenia zasad dalszego zagospodarowania użyczonego sprzętu.

Informacji udziela pracownik UMiG Klimontów:
Sylwia Nowak-Czerwińska
tel. 158661100, 158661006