Informacja dla rolników

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych w okresie od 15 do 16 kwietnia 2019 roku mogły wystąpić szkody w uprawach rolnych.

Rolnicy którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 roku.

Do wniosku producent rolny dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie oraz kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Wniosek

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu