2017Przetargi

Informacja dla wykonawców

Informacja dla Wykonawców

dotyczy: zaproszenia do składnia ofert na zadanie
„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji przez Zamawiającego zadania obejmującego zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone w Szymanowicach Dolnych, 27–640 Klimontów” z dnia 25.10.2017 roku.

Pytanie nr 1
Jaka jest powierzchnia rekultywowanej składowiska – faktyczna powierzchnia przeznaczona do rekultywacji?
Odpowiedź:
Powierzchnia rekultywowanej składowiska – faktyczna powierzchnia przeznaczona do rekultywacji to 0,76 ha.

Pytanie nr 2
Czy składowisko nadal przyjmuje odpady?
Odpowiedź:
Składowisko nie przyjmuje odpadów.

Pytanie nr 3
Czy składowisko posiada system odgazowania – jeżeli tak, to jaki – bierny, aktywny?
Odpowiedź:
Składowisko posiada system odgazowania – bierny.

Pytanie nr 4
Jeżeli składowisko nie posiada systemu aktywnego odgazowania kwatery, to czy w ofercie należy uwzględnić aktywne odgazowanie – studnie + rurociągi przesyłowe + manifold + stacja ssaw + pochodnia spalania biogazu?
Odpowiedź:
W ofercie nie należy uwzględnić aktywnego odgazowania – studnie + rurociągi przesyłowe + manifold + stacja ssaw + pochodnia spalania biogazu.

Pytanie nr 5
Czy składowisko posiada system monitoringu wód podziemnych – jeżeli tak, to ile piezometrów. Jeżeli nie, to czy należy w ofercie uwzględnić czas oraz koszty związane z procedurą wykonania projektu prac geologicznych dla piezometrów wraz z zatwierdzeniem decyzją administracyjną?
Odpowiedź:
Składowisko posiada system monitoringu wód podziemnych – 5 piezometrów.

Pytanie nr 6
W punkcie V OPZ na str. 5, widnieje zapis dotyczący uwzględnienia kosztów związanych z opracowaniem niezbędnej dokumentacji badawczej – proszę o rozwinięcie zagadnienia – o jakiej dokumentacji jest mowa oraz czemu ma służyć?
Odpowiedź:
W punkcie V OPZ na str. 5, widnieje zapis dotyczący uwzględnienia kosztów związanych z opracowaniem niezbędnej dokumentacji badawczej która może być potrzebna podmiotowi który będzie wyłoniony w konkursie na zamknięcie i rekultywację przedmiotowego składowiska z zastrzeżeniem że jest ona konieczna.

Pytanie nr 7
Czy posiadacie Państwo decyzję na zamknięcie składowiska?
Odpowiedź:
Gmina nie posiada decyzji na zamknięcie składowiska.

Pytanie nr 8
Czy składowisko posiada system uszczelnień – jeżeli tak, to jaki?
Odpowiedź:
Składowisko posiada system uszczelnień Geomembrana PEHD 2 mm.

Pytanie nr 9
Czy składowisko posiada drenaż wód odciekowych / jaki jest odbiornik wód odciekowych?
Odpowiedź:
Składowisko posiada drenaż wód odciekowych wielkość zewnętrzna 20 metrów na 12 metry.

Pytanie nr 10
Czy składowisko posiada system rowów opaskowych?
Odpowiedź:
Składowisko posiada system rowów opaskowych.

Pytanie nr 11
Czy zamawiający wymaga, aby w ofercie uwzględnić koszty oraz czas związany z wykonaniem dokumentacji środowiskowej wraz z uzyskaniem ewentualnej decyzji?
Odpowiedź:
Prosimy o uwzględnienie w ofercie koszty oraz czas związany z wykonaniem dokumentacji środowiskowej wraz z uzyskaniem możliwych do uzyskania ewentualnej decyzji.

Pytanie nr 12
Jaki jest termin realizacji zadania?
Odpowiedź:
Termin realizacji zadania zgodny z ogłoszeniem.