AktualnościOgłoszenia

Informacja dot. mikroinstalacji OZE

W związku z realizacją projektu pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Klimontów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, Oś 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”, Urząd Miasta i Gminy Klimontów zaprasza mieszkańców zainteresowanych wykonaniem mikroinstalacji OZE, celem zweryfikowania możliwości udziału w projekcie oraz zasadach dofinansowania.

Prosimy również o kontakt mieszkańców, z którymi została podpisana już umowa.

Informacji udziela pracownik Urzędu Miasta i Gminy Klimontów:

  • osobiście: budynek ul. Krakowska, I piętro
  • telefonicznie: 158661100, 158661006, wew. 23