AktualnościKomunikaty

Informacja dot. mikroinstalacji OZE

Urząd Gminy w Klimontowie w związku z realizacją projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Klimontów”, zaprasza mieszkańców zainteresowanych wykonaniem mikroinstalacji OZE, nieujętych w wykonanym Raporcie Zbiorczym Instalacji OZE Gminy Klimontów – do Urzędu Gminy celem zweryfikowania możliwości udziału w projekcie oraz zasadach dofinansowania – do dnia 1 czerwca 2019r.

Wyznaczony termin jest terminem ostatecznym.

Informacja dot. projektu:

  • osobiście: budynek Urzędu Gminy ul. Krakowska, I piętro
  • telefonicznie: 158661100, 158661006 wew. 23
  • elektronicznie: klimontow@klimontow.pl