AktualnościOgłoszenia

Informacja dot. uchodźców na terenie naszej gminy

Na prośbę Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza w gminie Klimontów w dniach 20-21.04.2022 r. zostali zakwaterowani w remizie OSP Klimontów uchodźcy z Ukrainy.
Są to osoby relokowane z ośrodków wypoczynkowych w Sielpi i Obrazowie, gdzie przebywały ok. 1,5 miesiąca po ucieczce z terenów przyległych do Doniecka, objętych walkami z powodu zbrojnej napaści wojsk rosyjskich na Ukrainę.
Przybyłych uchodźców jest 21: są to przede wszystkim matki z dziećmi (dzieci w wieku od 3 do 16 lat). Wszyscy otrzymali u nas nie tylko schronienie, ale również wyżywienie oraz zapewniono wszelkie potrzeby sanitarno-bytowe (m.in. pomoc medyczną, ubrania, zabawki dla dzieci, dostęp do Internetu i wiele innych).
Na bieżąco udzielana jest wszelka pomoc ze strony Pana Burmistrza Marka Goździewskiego, Z-cy Burmistrza Pana Edwarda Przytuły i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie. Dyrektor PSP im. J. Ossolińskiego Pani Elżbieta Czajkowska oraz Panie z kuchni w „Gimnazjum” dbają z serdecznością o wyżywienie (obiady).
Nieoceniona jest również pomoc i wsparcie Druhów OSP w Klimontowie na czele z Panem Prezesem Janem Kapustą i Panem Naczelnikiem Maciejem Psiuchem.
Uchodźcy z Ukrainy przebywają na terenie naszej gminy również w domach prywatnych, plebaniach i pomieszczeniach przy kościołach oraz w zgromadzeniu zakonnym, gdzie już pierwsza fala uchodźców dzięki hojności naszych mieszkańców i władz kościelnych otrzymała pomoc i schronienie.
Ogólnie na terenie gminy Klimontów przebywa obecnie 48 osób w tym: dzieci – 21 (niepełnosprawni – 2 dzieci), dorośli – 27.