NowościRolnictwo

Informacja dot. wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Powiatowy Zespół Doradczy w Sandomierzu
informuje, że
w Urzędzie Gminy w Klimontowie
w dniach od 3 kwietnia do 15 maja 2018 roku w dniach
wtorek, środa, czwartek
w godz. 830-1400
pracownicy ŚORD pełniący dyżury będą świadczyć usługi z zakresu wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie.
Wypełnianie wniosków o płatności bezpośrednie i rolnośrodowiskowe jest płatne wg obowiązującego cennika usług ŚODR.