Rolnictwo

Informacja dot. zwrotu akcyzy

Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie informuje, że wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za II półrocze 2024 roku należy składać w terminie:

2024.08.01 – 2024.08.31

(dotyczy faktur z okresu 2024.02.01 – 2024.07.31).

Osoby prowadzące chów lub hodowlę bydła powinny dołączyć dokument wydany przez Kierownika ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu w 2023 r.