Aktualności

Informacja nt. aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego proszą o zapoznanie się z dokumentami dostępnymi na stronach internetowych http://www.kzgw.gov.pl/pl/Aktualizacja-programu-wodno-srodowiskowego-kraju.html oraz http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/baza-danych-i-geobaza-do-aktualizacji-planow-gospodarowania-wodami-na-obszarach-dorzeczy.html.