AktualnościKomunikaty

Informacja nt. pomocy żywnościowej

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy w Klimontowie

informuje, że w dniach od 20.01.2021 do 29.01.2021 roku

w godzinach od 800 do 1400

będą przyjmowane zapisy na pomoc żywnościową dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Miejsce wydawania skierowań: Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie ul. Zysmana 5

Pomoc żywnościową w ramach Podprogramu 2020 mogą otrzymać osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.