Aktualności

Informacja o dofinansowaniu projektu

Loga

Kółko Rolnicze w Konarach otrzymało dofinansowanie w kwocie 2 500zł na projekt „W Gminie Klimontów dużo radości, bo świętujemy 100 lat wolności – piknik historyczno-patriotyczny” ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce za pośrednictwem Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Projekt jest realizowany od 01.08.2018 do 31.10.2018 r. Celem głównym projektu jest wzbudzenie w lokalnej społeczności ducha patriotyzmu oraz zaangażowanie tej społeczności do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach podkreślających wartości patriotyczne i wolnościowe. W tym szczególnym roku Jubileuszowym członkowie stowarzyszenia pragną kultywować i pielęgnować pamięć o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości, które miały miejsce na terenie Gminy Klimontów. Poprzez pogłębienie wiedzy na temat wydarzeń sprzed 100 lat członkowie stowarzyszenia chcą budować: stabilną tożsamość lokalną mieszkańców, poczucie dumy oraz zintegrowania, zapoznać z problematyką odzyskania przez Polskę niepodległości, pogłębić wiedzę na temat historii „Małej Ojczyzny”, pielęgnować postawy patriotyczne, kształtować postawy szacunku do historii narodu polskiego, rozwijać pozytywny szacunek do państwa i wspólnoty narodowej, kultywować pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o jej suwerenność.