Aktualności

Informacja o programie „Szkolny Klub Sportowy” w 2017 r.

Wójt Gminy w Klimontowie pragnie poinformować, że w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie jest realizowany program pn. „Szkolny Klub Sportowy” w 2017 r.
Program ten jest skierowany do uczniów bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.