AktualnościInwestycje unijne

Informacja o projekcie

Urząd Gminy w Klimontowie informuje, że w związku z realizacją Projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” 2007-2013, oddał do użytku trzem podległym jednostkom zestawy komputerowe z dostępem do Internetu:

  1. Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie – użyczono 31 szt. zestawów komputerowych z dostępem do Internetu i dwoma drukarkami. Komputery rozmieszczono w 2 salach lekcyjnych i udostępniono uczniom klas od I do VI.
  2. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie – użyczono 31 szt. zestawów komputerowych z dostępem do Internetu i dwoma drukarkami. Komputery rozmieszczono w 2 salach lekcyjnych i udostępniono młodzieży gimnazjalnej.
  3. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Klimontowie w Klimontowie – użyczono 11 szt. zestawów komputerowych z dostępem do Internetu i dwoma drukarkami. Komputery rozmieszczono w pomieszczeniach dolnego parteru GOK i udostępniono dla dzieci, młodzieży i dorosłych.