Komunikaty

Informacja o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej

 1. Ostrzeżenia hydrologiczne
  Brak
 1. Ostrzeżenia meteorologiczne
  Prawdopodobieństwo 80% wystąpienia burz z gradem (opad od 30 do 50 mm)
  Obowiązuje w godzinach: od godz. 09:30 dnia 09.07.2021 do godz. 18:00 dnia 09.07.2021. Dotyczy powiatu oświęcimskiego i powiatów w województwie śląskim i świętokrzyskim.
 1. Przekroczenia stanów alarmowych
  Brak
 1. Przekroczenia stanów ostrzegawczych
  Brak
 1. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe
  Brak
 1. Informacja o zagrożeniach
  Brak
 1. Aktualna sytuacja hydrologiczna
  W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły opady atmosferyczne odnotowano: w zlewni Uszwicy w Lipnicy Murowanej do 4,7 mm, w zlewni Skawy w Makowie Podhalańskim do 1,5mm oraz zlewni Raby do 1,1mm w Luboniu Wielkim.
  Na rzekach i potokach regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły zwierciadła wód układają się w strefie stanów średnich i niskich. W ciągu ostatniej doby w większości przekrojów wodowskazowych obserwowano stabilizację oraz spadki stanów zwierciadła wody. Niewielkie wzrosty zawarły się w przedziale do 9 cm – na Skawie w Wadowicach. Spadki stanów wód, maksymalnie do 14 cm na Wiśle w Czernichowie-Prom.
  Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje opady w całym obszarze zlewni Górnej Zachodnie Wisły, sumarycznie do 23mm w ciągu doby oraz możliwość wystąpienia opadów burzowych, (opady deszczu od 30 mm do 50 mm) oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.
 1. Zjawiska lodowe
  Brak
 1. Informacja o zbiornikach
  Sytuacja na zbiornikach jest na bieżąco monitorowana. Na wszystkich obiektach rezerwy zgodne z instrukcjami gospodarowania wodą.
 1. Inne informacje
  Brak
 1. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych
  Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 15/2021 od dnia 20.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. na odcinku rzeki Wisły od km 223+600-223+700, z uwagi na związane z niskimi przepływami w rzece, okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły, mogą nastąpić utrudnienia w żegludze.
  Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły odcinek otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach utrudnienia 1, utrudnienia 2, utrudnienia 3.
  W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.
  Od km 92+600 do km 175+400 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku utrudnienia 4.
  Od km 175+400 do km 295+200 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku utrudnienia 5.

Opracował:
Artur Kania