2016Przetargi

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego (Gminy Klimontów)”

Działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907) zawiadamiam o unieważnieniu w części II postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego (Gminy Klimontów)”

Część nr 2: ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC) – unieważniona na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 Ustawy Pzp

Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 Ustawy Pzp: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na część nr 2 złożono następujące oferty:

Nazwa wykonawcy Cena Ilość punków
za cenę
Ilość punków
za klauzule
Łącznie
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą Łodzi, ul. Gdańska 132
Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu
ul. Szklana 60, 26-600 Radom
71 283,00 zł 64,04 pkt 0,00 pkt 64,04 pkt
InterRisk
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Radom
ul. Wolność 8, 26-600 Radom
90 354,00 zł 50,53 pkt 12,80 pkt 63,33 pkt
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Biuro Regionalne w Rzeszowie
Oddział Tarnobrzeg
ul. Mickiewicza 34, 39-400 Tarnobrzeg
57 066,00 zł 80,00 pkt 7,80 pkt 87,80 pkt

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”.