2014Przetargi

Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Klimontów informuje, że pierwszy przeprowadzony 2 grudnia 2013 roku o godzinie 1000 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej (budynek kotłowni) położony na działkach nr. ewid. 13/2 i 35/1 o łącznej powierzchni 0,5202 ha objętej księgą wieczystą KI1S/00017946/8 wraz z udziałem 7813/188576 w prawie własności tych działek zostaje unieważniony.
Powodem unieważnienia przetargu jest niepełna informacja o aktualnym stanie prawnym nieruchomości, wskutek czego udział 7813/188576 w prawie własności działek może być przedmiotem umowy o oddanie ww. gruntu w użytkowanie wieczyste, a nie przedmiotem sprzedaży.