2018Przetargi

Informacja o wynikach konkursu

Informacja
o wynikach przeprowadzonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Klimontów
na 2018 r.

Informujemy, że dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Klimontów na 2018 r. w kwocie 120 000,00 zł otrzymał:
Ludowy Klub Sportowy „Klimontowianka”
ul. Zysmana 9
27 – 640 Klimontów

Uzasadnienie:
Wymieniony jw. spełnił wymogi określone w ogłoszeniu, przedstawił pod względem merytorycznym i finansowym wymagane dokumenty.

22.02.2018 r. Wójt Gminy Klimontów
Marek Goździewski