2015Przetargi

Informacja o wynikach konkursu

Informacja
o wynikach przeprowadzonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Klimontów na 2015 r.

Informujemy, że dotację na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Klimontów na 2015 r., w kwocie 120 000,00 zł otrzymał:

Ludowy Klub Sportowy „Klimontowianka”
ul. Zysmana 9,
27–640 Klimontów

Uzasadnienie:
Wymieniony j/w spełnił wymogi określone w ogłoszeniu, przedstawił pod względem merytorycznym i finansowym wymagane dokumenty.