2016Przetargi

Informacja o wynikach przeprowadzonego konkursu ofert

Informacja
o wynikach przeprowadzonego konkursu ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie kultury fizycznej i sportu
na terenie Gminy Klimontów na 2016 r.

Informujemy, że dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Klimontów na 2016 r., w kwocie 120 000,00 zł otrzymał:
Ludowy Klub Sportowy „Klimontowianka”
ul. Zysmana 9
27 – 640 Klimontów

Uzasadnienie:
Wymieniony j/w spełnił wymogi określone w ogłoszeniu, przedstawił pod względem merytorycznym i finansowym wymagane dokumenty.