2017Przetargi

Informacja o wynikach przeprowadzonego konkursu

Informacja
o wynikach przeprowadzonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Klimontów na 2017 r.

Informujemy, że dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Klimontów na 2017 r., w kwocie 120 000,00 zł otrzymał:
Ludowy Klub Sportowy „Klimontowianka”
ul. Zysmana 9
27–640 Klimontów

Uzasadnienie:
Wymieniony j/w spełnił wymogi określone w ogłoszeniu, przedstawił pod względem merytorycznym i finansowym wymagane dokumenty.