Aktualności

Informacja OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie informuje, że w dniach od 01.02.2023 r. do 15.02.2023 r. będą przyjmowane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 plus

Miejsce wydawania skierowań: Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie ul. dr. Jakuba Zysmana 5

Pomoc żywnościową w ramach Programu mogą otrzymać osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.