Komunikaty

Informacja urzędowa

Informacja urzędowa o postępowaniu dotyczącym wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego

Na podstawie art. 9 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.), Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje o wszczęciu na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Goźlicach postępowania dotyczącego wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego dla:

  • Muru ogrodzenia wokół dawnego cmentarza przykościelnego, na działce nr 267, obręb: 0007 Goźlice, w miejscowości Goźlice, gm. Klimontów, pow. sandomierski.

Postępowanie wszczęte zostało przez ŚWKZ w Kielcach z na wniosek strony z dnia 01.06.2018 r., zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.).