Komunikaty

Informacje o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Prognozowane na dzień 25.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: kazimierski, buski, staszowski, sandomierski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 25.02.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 254 tys. mieszkańców.