Nowości

Jubileusz 110-lecia OSP Klimontów

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”

Rok 1912 jest oficjalnie uznawany za rok powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie. Z dokumentów archiwalnych dowiadujemy się, że jednostka istniała już kilka lat wcześniej. W okresie międzywojennym w roku 1929, 8 września miało miejsce otwarcie budynku remizy OSP Klimontów przy ul. Krakowskiej. Otwarcia dokonał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki.
Po II wojnie światowej w jednostce następuje postęp motoryzacyjny, a strażacy zakupują w 1949 pierwszy samochód dla OSP Klimontów. Obecny budynek remizy został wybudowany w latach siedemdziesiątych.
W 1995 roku klimontowska jednostka OSP jako jedna z pierwszych na terenie ówczesnego województwa tarnobrzeskiego zostaje włączona do struktur nowopowstałego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W niedzielę 8. października br. odbyły się uroczystości poświęcone 110. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie. Obchody rozpoczęły się zbiórką pododdziałów na placu przed kościołem św. Józefa, a następnie mszą świętą w intencji strażaków pod przewodnictwem ks. Henryka Hendzla.
Po mszy świętej druhowie i zaproszeni goście przemaszerowali na plac przy remizie, gdzie odbył się uroczysty apel, który rozpoczął się od odśpiewania hymnu państwowego i podniesienia flagi państwowej na masz.
Z okazji jubileuszu zasłużonym druhom wręczono medale i odznaczenia. Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali dh Jan Kapusta – Prezes OSP Klimontów, pełniący funkcję Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Klimontowie oraz dh Bogusław Pawlik – Prezes OSP Goźlice, pełniący funkcję Zastępcy Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Klimontowie.
Wręczono także Brązowe Medale za zasługi dla pożarnictwa, Odznaki za wysługę lat w Ochotniczej Straży Pożarnej oraz złote, srebrne i brązowe Odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

W trakcie uroczystości wmurowano również kamień węgielny pod budowę nowego garażu dla OSP Klimontów. Kamień pochodził z pola Bitwy pod Konarami, stoczonej wiosną 1915 roku. Kamień poświęcił przed wmurowaniem dziekan dekanatu klimontowskiego, ks. Henryk Hendzel.
Środki na budowę garażu pochodziły z dotacji rządowej „Polski Ład” przekazanej dla Gminy Klimontów na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa garażu remizy OSP w Klimontowie”.
W dowód uznania Ochotnicza Straż Pożarna wręczyła pamiątkowe statuetki Jubileuszu 110 lecia OSP Klimontów.

Następnie głos zabrali przybyli goście. Odczytano również listy gratulacyjne od Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego.

Jubileuszowe uroczystości zwieńczyła defilada z udziałem pocztów sztandarowych, strażaków oraz pododdziałów zmotoryzowanych.

W wydarzeniu uczestniczyli licznie przedstawiciele parlamentu, władz państwowych i samorządowych. W uroczystościach udział brali m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski, Proboszcz Parafii Klimontów ks. Henryk Hendzel, Wiceminister Infrastruktury Grzegorz Witkowski, parlamentarzyści: Jarosław Rusiecki, Agata Wojtyszek i Marek Kwitek, Wicewojewoda Świętokrzyski Rafał Nowak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca, Starosta Sandomierski Marcin Piwnik, zastępca Starosty Sandomierskiego Paweł Niedźwiedź, Radny Rady Powiatu Adam Przybylski, Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Grzegorz Rajca, Komendant Powiatowy PSP w Sandomierzu mł. bryg. Piotr Krytusa, Wiceprezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jakub Groszkowski, Zastępca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach Anna Paluch, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów Edward Przytuła, Skarbnik Gminy Klimontów Anna Sobolewska, radni Gminy Klimontów, Prezes Fundacji PKO Banku Polskiego Aleksandra Mazur, Członek Zarządu Głównego ZOSP RP dh Bolesław Gradziński, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Sandomierzu dh Szymon Kołacz, Dominik Sala – przedstawiciel firmy Bocar, Anna i Przemysław Różalscy – właściciele firmy Strefa-Tech. Obecna także była rodzina Klemensa Jerki – kapitana pożarnictwa, instruktora pożarnictwa w Sandomierzu przed wojną i w trakcie okupacji niemieckiej. Nie zabrakło również mieszkańców gminy Klimontów.