Nowości

Klimontów miastem

Klimontów, Lututów, Piątek i Czerwińsk nad Wisłą to cztery miejscowości, które wraz z nadejściem nowego roku otrzymają status miast. Tym samym Klimontów stanie się jednym z 944 miast w Polsce. Akt nadania statusu miasta dla Klimontowa odebrał Wójt Marek Goździewski z rąk wiceministra Pawła Szefernakera. Uroczystość odbyła się 30 grudnia 2019 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dla miejscowości otrzymanie statusu miasta to bardzo ważne wydarzenie. Zwiększają się prestiż oraz możliwości rozwoju – powiedział podczas uroczystości wiceminister Paweł Szefernaker. – Życzę wszystkim mieszkańcom, by czuli się dumni, że od 1 stycznia ich miejscowości będą miały status miasta. Niech Państwa miasta rozwijają się na miarę statusu, który 1 stycznia 2020 r. znów uzyskają – dodał.

Wszystkie miejscowości, które od nowego roku otrzymają status miasta, utraciły swoje prawa miejskie w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym, Klimontów posiadał prawa miejskie w latach 1604–1869. Za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o nadanie statusu miasta przemawiały m.in. cechy funkcjonalno-przestrzenne, świadczące o miejskim charakterze Klimontowa.

Nadanie statusu miasta jest poprzedzane konsultacjami społecznymi z mieszkańcami, a następnie opiniowane przez Radę Gminy. Uzyskanie statusu miasta wiąże się m.in. ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem miejscowości. Może przynieść także wymierne korzyści, na przykład zyskanie na atrakcyjności inwestycyjnej czy możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich.