Ogłoszenia

„Klimontów wczoraj i dziś”

Kółko Rolnicze w Nawodzicach w partnerstwie z Gminą Klimontów oraz Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Klimontowie w okresie od 8 lutego 2021 r. do 28 lutego 2022 r. realizuje projekt pn. „Klimontów wczoraj i dziś” – album promujący odzyskanie praw miejskich. Grant finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej w ramach projektu grantowego „Tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD Ziemi Sandomierskiej”. Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 5 220,00 zł.