Aktualności

Klimontowska świetlica środowiskowa

23 lutego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach odbyła się konferencja z udziałem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pana Adama Jarubasa, Wójta Gminy Klimontów pana Marka Goździewskiego, oraz samorządowców z regionu świętokrzyskiego. Podczas spotkania miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. Klimontowska świetlica środowiskowa w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach tego projektu w Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie powstanie świetlica środowiskowa, która obejmie swoją opieką ok. 80 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W świetlicy prowadzone będą grupy wsparcia, poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychoterapeutyczne) oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży Wykwalifikowana kadra będzie prowadziła zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, zajęcia informatyczne. Ponadto dzieci będą mogły rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach tanecznych i muzycznych. Świetlica środowiskowa zostanie w pełni wyposażona w niezbędne meble i sprzęt.
Relację z podpisania umów można obejrzeć pod adresem:
http://starachowice.eu/aktualnosci/1347-starachowice-otrzymaly-ponad-milion-zlotych-na-rozwoj-uslug-spolecznych