AktualnościOgłoszenia

Kolejna dotacja na usuwanie azbestu

W dniu 27.07.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski podpisał umowę dotacji na realizację zadania pn.: „Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów”.
Całkowita wartość zadania to 81 855,10 zł, gdzie:

  • dofinansowanie WFOŚiGW w Kielcach: 40 927,55 zł. tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania,
  • dofinansowanie NFOŚiGW w Warszawie: 40 927,55 zł. tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: transport i utylizację z 99 nieruchomości – blisko 272 tony azbestu.
Środki  na ten cel pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.