Aktualności

Kolejna umowa na prace konserwacyjne

W dniu 13.06.2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Sobolewskiej zawarli umowę dotacji pomiędzy Gminą Klimontów a Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Goźlicach reprezentowaną przez ks. Ryszarda Sałka – proboszcza parafii, na realizację zadania pn. „Remont więźby dachowej wraz z wymianą oblachowania na nowe pokrycie z blachy miedzianej połaci dachu kruchty i sygnaturki na zabytkowym kościele w Goźlicach”, którego kwota zgodnie z Promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/1891/PolskiLad, z dnia 6 czerwca 2024 r. stanowi 196 000.00 zł – jako dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, natomiast kwota 4 000.52 zł stanowi wkład własny dotującego – Gminy Klimontów, pochodzący z budżetu gminy.