Nowości

Kolejna umowa na remont drogi

20 grudnia 2019r w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski podpisał kolejną umowę na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania jednorocznego pn. Przebudowa drogi gminnej Konary – Domoradzice. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie drogi, a także inne prace towarzyszące w pasie drogowym tej drogi służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowita wartość zadania wyniesie około 500 000,00zł w tym: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do 80%.