AktualnościOgłoszenia

Kolejne budynki będą poddane termomodernizacji

W dniu 25.11.2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Sobolewskiej podpisali umowę na realizację zadań pn.

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów

  • część 6 – Termomodernizacja budynku remizy OSP w Konarach,
  • część 7 – Termomodernizacja budynku remizy OSP w Nasławicach,
  • część 8 – Termomodernizacja budynku remizy OSP w Pokrzywiance.

Zakres zadań obejmuje: modernizację systemu grzewczego wraz z montażem pompy ciepła powietrze/woda wyposażonej w system zarządzania energią w postaci kompletnej automatyki i sterownika bezprzewodowego, docieplenie stropodachu, wymianę okien, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi, docieplenie podłogi na gruncie, modernizację oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej (PV) na potrzeby oświetlenia.

Wykonawcą części 6 zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TRANS-ENERGO Połaniec sp. z o. o. Zawada 26, 28-230 Połaniec, natomiast części 7 i 8 Elkamen sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Rytwianach przy ul. Polna 31.

Łączny koszt wykonania całego przedmiotu umowy dla części 6 to 849 200.47 zł, części 7 i 8 1 567 072.39 zł.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.