Kolorowanka promocyjna “Barwy Klimontowa”

Kolorowanka promocyjna pt. Barwy Klimontowa
Zakup współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach projektu pn.: “Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 “Rewitalizacja małych miast” Oś 6 “Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu