Aktualności

Kolorowanka promocyjna „Barwy Klimontowa”

Kolorowanka promocyjna pt. Barwy Klimontowa
Zakup współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” Oś 6 „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.