Rolnictwo

Komunikat dla rolników poszkodowanych przez przymrozki wiosenne

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje rolników, którzy zostali poszkodowani w wyniku przymrozków wiosennych, które wystąpiły m.in. 18 kwietnia 2020 roku, że do dnia 25 maja 2020 r. mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie.

UWAGA! Druk wniosku znajduje się na stronie internetowej tut. Urzędu oraz w Urzędzie przy skrzynce podawczej (ul. Zysmana 1 nad bankiem).

Wypełniony wniosek można wysłać na adres e-mail: klimontow@klimontow.pl lub złożyć do skrzynki podawczej.

We wniosku należy wypisać wszystkie działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 r.)

Do wniosku należy dołączyć kopie wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok.

WNIOSEK