Komunikaty

Komunikat IMiGW

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:79
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 03:00 dnia 21.09.2017 do godz. 20:00 dnia 22.09.2017
Obszar: zlewnie Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki i Kamiennej oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo przekroczone zostaną stany ostrzegawcze – w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach na terenie województwa.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski

Ostrzeżenie meteorologiczne
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie prognozuje, że w województwie świętokrzyskim od godz. 03:00 dnia 2017.09.21 do godz. 08:00 2017.09.22 opadów deszczu  okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 60 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Dyżurny synoptyk: Łukasz Kiełt