Rolnictwo

Komunikat PIORiN dotyczący zatrucia pszczół

W związku z narastającymi przypadkami zatrucia pszczół i nasileniem stosowania środków ochrony roślin i mając na uwadze ograniczenie zatrucia pszczół Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach informuje, że wykonujący zabiegi środkami ochrony roślin powinien zachować następujące środki ostrożności:

  • dobierać preparaty jak najmniej szkodliwe dla pszczół,
  • zapoznać się z etykietą preparatu dotyczącą przestrzegania okresu prewencji i bezpieczeństwa dla pszczół (art. 21 ustawy z dnia 8 marea 2013 r. o środkach ochrony roślin – Dz. U. z 2017 r. poz. 50),
  • zabiegi środkami ochrony roślin, na uprawach kwitnących roślin i tam gdzie występują kwitnące chwasty, wykonywać wieczorem po oblocie pszczół (art. 35 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin)
  • unikać znoszenia preparatu w czasie opryskiwania i wykonywać zabieg sprzętem przebadanym technicznie, przy prędkości wiatru nie przekraczającej 4 m/s (§3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin – Dz. U. z 2014 r. poz. 516),
  • środki ochrony roślin stosować w odległości, co najmniej 20 m od pasiek (§2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin).

Kto stosuje środki ochrony roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami oraz w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska podlega karze grzywny (art. 76 ust. 1 pkt. 19 i 20 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin).

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Kielcach
Marek Chrapek