Aktualności

Komunikat ZGKiM

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie informuje, że jakość wody do spożycia z wodociągu Klimontów zasilającego miejscowości Klimontów, Górki, Szymanowice Górne i część Adamczowic uległa pogorszeniu w zakresie obecności bakterii Escherichia coli. ZGKiM w Klimontowie podjęło działania mające na celu przywrócenie normatywnej jakości wody poprzez jej chlorowanie zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.

Informacja dot. użytkowania wody zawarta jest w poniższym komunikacie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.

O przywróceniu obowiązujących wymagań jakości wody ZGKiM w Klimontowie poinformuje w osobnym komunikacie.