Aktualności

Koncepcje pracy szkół podstawowych

„Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Goźlicach na rok szkolny 2015-2020 (naniesione zmiany wrzesień 2017 r.”

„Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Nawodzicach na lata 2017-2021”