AktualnościOgłoszenia

Koniec robót budowlanych w starej mleczarni

W miesiącu sierpniu br. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych, prowadzonych na piętrze obiektu po byłej mleczarni przy ul. Opatowskiej 23A w Klimontowie, w ramach operacji pn. „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Klimontów”, zrealizowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zakres rzeczowy obejmował wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie w przedmiotowym obiekcie tj. roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych, podbicie fundamentów, konstrukcja, dach-konstrukcja i pokrycie, podłoża i posadzki, tynki i okładziny, stolarka okienna i drzwiowa, malowanie, elewacja, instalacja wody, kanalizacja wewnętrzna, instalacja CO, instalacja fotowoltaiczna, instalacja gazowa, instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, dojazd, alejki, chodniki.
Operacja posiada również opracowany plan działalności obiektu dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów – rozpisany na zajęcia tj. taneczne dla dzieci i młodzieży, muzyczne, plastyczne dla dzieci, rękodzielnicze, wokalne dla dorosłych i dzieci, kółko recytatorskie, zajęcia teatralne, Klub Seniora.
W obiekcie budowlanym będą prowadzone zajęcia artystyczne, nauka języków obcych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub inne inicjatywy społeczne, które będą miały charakter stały lub będą się odbywały cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku w okresie trwałości operacji.
Operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są innowacyjne co najmniej w skali województwa, w tym rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, które zapewnią warunki dla tworzenia wysokiej jakości oferty kulturalnej dostępnej dla zróżnicowanych grup odbiorców. Operacja uwzględnia również wyposażenie obiektu w mikroinstalację, która będzie zapewniała pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną.
Całkowita wartość inwestycji: 970 646,64 zł, przy dofinansowaniu w kwocie: 500 000,00 zł.