AktualnościOgłoszenia

Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Kancelaria Prezydenta RP zainaugurowała II edycję konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP i jest objęty jej Honorowym Patronatem. Uczestnikami Konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim. Tematem przewodnim tej edycji będą „Ostatki w polskiej tradycji”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przygotowanie krótkiego materiału audiowizualnego na temat koła. Wzorem poprzedniej edycji, etap wojewódzki odbędzie się w formie on-line z terminem naboru od 20 listopada 2021 roku do 28 lutego 2022 roku. Etap ogólnopolski planowany jest w formie stacjonarnej. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego zaprezentują się podczas zmagań konkursowych w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach. W wydarzeniu planowany jest udział Małżonki Prezydenta RP. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich.

Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Regulamin II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Karta zgłoszeniowa uczestnictwa w II edycji, w etapie wojewódzkim Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP