AktualnościOgłoszeniaStrategia Rozwoju Miasta i Gminy Klimontów do 2030

Konsultacje dot. Diagnozy Strategicznej

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Klimontów, jednostki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych a także innych interesariuszy do zapoznania się z załączoną Diagnozą Strategiczną stanowiącą punkt wyjścia przy tworzeniu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Klimontów do roku 2030”.

Prosimy o przedkładanie uwag do wyżej wymienionego projektu według załączonego formularza od dnia 4 sierpnia 2022 do dnia 24 sierpnia 2022 r.

Uwagi można składać w formie papierowej – osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie, korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub wysyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: s.nowak@klimontow.pl.

Niniejsze zaproszenie stanowi I etap konsultacji społecznych, projektu Diagnozy Strategicznej dla „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Klimontów do roku 2030”.

Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane w formie Raportu wraz z adnotacją o ich rozpatrzeniu.

Informacji udziela pracownik UMiG w Klimontowie:
Sylwia Nowak-Czerwińska
tel. 158661100, 158661006

Załączniki:
Diagnoza Strategiczna – projekt
Formularz zgłaszania uwag
Zarządzenie 45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów