AktualnościRolnictwo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klimontów w 2019 roku” Wójt Gminy Klimontów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j Dz. U. z 2017 r. poz.1840 z późn.zm ) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami …”

W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Klimontów oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t .j. Dz. U. z 2017 poz. 1840 z późn. zm.).

Przedmiot projektu:
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klimontów w 2019 roku”.

Termin przeprowadzenia konsultacji:
21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Klimontów. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Forma konsultacji:
pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza na adres Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: klimontow@klimontow.pl

Referat odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji:
Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów, tel. 15 8 66 11 00 wew. 18

Formularz konsultacji i projekt uchwały