Aktualności

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy jako gminy członkowskiej Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą „Program Ochrony Środowiska dla Gmin członkowskich Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą Oceny Oddziaływania na Środowisko.
Konsultacje odbędą się w formie składnia uwag i opinii za pośrednictwem formularza:

  • w formie tradycyjnej dostępnego w Biurze Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki (Baćkowice 86, 27-522 Baćkowice) lub do pobrania poniżej. Wypełniony formularz należy dostarczyć do biura Związku.

Formularz do wydrukowania dostępnego pod adresem:
http://ezgdk.pl/konsultacje-spoleczne

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gmin członkowskich Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2029 dostępny jest do linkiem:
http://ezgdk.pl/konsultacje-spoleczne

Prognoza oddziaływania na środowisko dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gmin członkowskich Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2029” dostępna jest pod linkiem
http://ezgdk.pl/konsultacje-spoleczne

Ponadto Program wraz z Prognozą w wersji papierowej znajduje się do wglądu w Biurze Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki (Baćkowice 86, 27-522 Baćkowice) w Sekretariacie w godzinach pracy biura Związku.
Konsultacje odbywać się będą w terminie od dnia 22.11.2022 do dnia 12.12.2022 r.
Uwagi wynikające z procesu konsultacji zostaną rozpatrzone, a sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do informacji publicznej na stronie: http://ezgdk.pl/

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.