AktualnościOgłoszeniaStrategia Rozwoju Miasta i Gminy Klimontów do 2030

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Klimontów do roku 2030

Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Klimontów do roku 2030”

Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza od dnia 3 października 2022 do dnia 2 listopada 2022r.

Uwagi można składać w formie papierowej na sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy lub wysyłać e-mailem na adres: s.nowak@klimontow.pl

Niniejsze zaproszenie stanowi II etap konsultacji „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Klimontów do roku 2030”. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane w formie Raportu wraz z adnotacją o ich rozpatrzeniu.