Odkryj KlimontówTurystyka

Kościół p.w. św. Józefa

W roku 1626 młody naówczas magnat Jerzy Ossoliński niedaleko klimontowskiego Rynku rozpoczął budowę małego drewnianego kościółka pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Tę datę przyjmuje się jako początek obecnej parafii. Wcześniej miasteczko przynależało parafialnie do sąsiednich Olbierzowic.

Siedemnaście lat po tym wydarzeniu tanże Jerzy Ossoliński już jako kanclerz wielki koronny postanowił wznieść obok starego kościoła nową monumentalną świątynię, której projekt zlecił Wawrzyńcowi Senesowi, szwajcarskiemu architektowi i budowniczemu słynnego zamku Krzyżtopór. Niestety budowę przerwała śmierć kanclerza. Późniejszy najazd Szwedów i wojsk księcia Rakoczego obróciły w ruinę powstałe do tego czasu mury. Dzieło Ossolińskiego udało się podjąć na nowo dopiero po prawie stu latach. Stało się to za sprawą ówczesnego proboszcza Walentego Boxy Radoszewskiego. W roku 1741 biskup Michał Kunicki z Krakowa poświęcił nieukończoną jeszcze wprawdzie, ale okazale się już prezentującą świętynię. Budowę kontynuowali dwaj następcy proboszcza Walentego Radoszewskiego: Józef Michalski i Wojciech Boxa Radoszewski.

Jeszcze za życia kanclerza Ossolińskiego, biskup Piotr Gembicki wyniósł świątynię do godności kolegiaty.

Wewnątrz kościoła na szczególną uwagę zasługują stiuki wykonane przez Jana Chrzciciela Falconiego, a także masywne konfesjonały sprowadzone z Wiednia przez hrabiego Antoniego Ledóchowskiego.

17 sierpnia 1841 roku w tej świątyni odbyły się uroczyste obłóczyny przyszłego kardynała i prymasa Polski Mieczysława Halki Ledóchowskiego, urodzonego w pobliskich Górkach. Ceremonii tej przewodniczył biskup sandomierski Klemens Bąkiewicz.

Po drugiej wojnie światowej klimontowska kolegiata wielokrotnie poddawana była pracom konserwatorskim. Szczególną troskę o wspaniały zabytek skaralnej architektury przejawiali w ostatnim czasie ksiądz kanonik Stanisław Wróbel oraz jego następca – ksiądz infułat Adam Nowak, który w roku 1987 mianowany został proboszczem klimontowskiej parafii.

W podziemiach kościoła spoczywa fundator Jerzy Ossoliński.